Založiť webovú stránku alebo eShop

Výsledky 2016‚15‚14‚13‚12‚10

Vyhodnotenie VII. špeciálnej výstavy wyandotiek  dňa 12.11.2016 Sverepec

Veľke:
Grand- šampión 1:0 :                                    kl. č. 4, modrý  - 94 b. Ján Piatnička
Grand- šampión 0:1 :                                    kl. č. 11, strieb. čierno lemované - 95 b. Klement Kubiš
Majster klubu :                                               kl. č. 9, jarabičie vlnité - 280 b. Klement Kubiš
Šampión klubu str. č. lem. :                         kl. č. 11, 0:1 - 95 b. Klement Kubiš
Šampión klubu jarab. vlnité :                      kl. č. 9, 0:1 - 94 b. Klement Kubiš
ČC - kolekcie :                                                 nebola udelená
ČC - jednotlivec :                                            kl. č. 5, 0:1 - 94 b. Klement Kubiš

Zdrobnené :
Grand šampión 1:0 :                                     kl. č. 43, str. sfarbený vlnitý - 96 b. Ladislav Almáš
Grand šampión 0:1 :                                     kl. č. 66, žltá kolumbia - 96 b. Jozef Budovič
Majster klubu :                                              kl. č. 43, str. sfarbena vlnitá - 286 b. Ladislav Almáš
Šampión klubu biele :                                  kl. č. 27, 0:1 - 96 b. Jaroslav Maskáľ
Šampión klubu str. sfar. vl. :                       kl. č. 43, 1:0 - 96 b. Ladislav Almáš
Šampión klubu oranžov. vl. :                      kl. č. 51, 1:0 - 95 b. Ladislav Almáš
Šampión klubu lososové :                           kl. č. 88, 1:0 - 96 b. Peter Marčišovský
Šampión klubu u lem. rázov :                    kl. č. 74, str. čier. lem. 0:1 - 95 b. Patrik Wieder
Šampión klubu u kolum. rázov :               kl. č. 66, žlta kol. čierna 0:1 - 96 b. Jozef Budovič
ČC kolekcia :                                                  kl. č. 27, biela - 285 b. Jaroslav Maskáľ
ČC kolekcia :                                                  kl. č. 45, str. sfar. vlnitá - Matej Beňa
ČC kolekcia :                                                  kl. č. 79, lososová - 283b ing. Peter Kašák
ČC kolekcia :                                                  kl. č. 76, zlatá čier. lem. - 281 b. - Marián Kašák
ČC jednotlivec :                                             kl. č. 32, žltá, 0:1 - 95 b. Milán Horváth
ČC jednotlivec :                                             kl. č. 38, pásikavá, 0:1 - 95 b. Radim Oravec
ČC jednotlivec :                                             kl. č. 29, biela, 0:1 - Ondrej Šedík
ČC jednotlivec :                                             kl. č. 53, oranžo. vl., 0:1 - Dávid Kozoň
ČC jednotlivec :                                             kl. č. 62a, biela kolum. čierna, 0:1 - 95 b.  Radim Oravec
Pohár priateľov z Bydžova :                        kl. č. 70, žltá kolum. modrá, 0:1 - 95 b. RnDr. Peter Gajdoš
Pohár milovníkov zdr. hydiny                    kl. č. 86, lososová 0:1 - 95 b. Jaroslav Maskáľ

 

Vyhodnotenie VI. špeciálky klubu chovateľov wyandotiek dňa 28.11.2015 Sverepec

Veľké:
__________
Šampión klubu:  kl.č.2  , 1:0  modrý  - 95 b. Ján Piatnička
Šampiónka klubu:  kl. č. 11,  0,1 strieb. čier. lem. 94 b. Jozef Marciník
Majster klubu: kl. č. 2, modré – 283 b. Ján Piatnička
Šampión/ka- strieb. čier. lem: kl. č. 10,  94 b. Jozef Marciník
Čestná cena kol: kl.č.4, pásikava – 280 b. Klement Kubiš
Čestná cena jed.: kl.č.13, zlatá mod. lem. 1:0 – 94 b. Miroslav Flimel
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-
Zdrobnené:
––––––––––––
Šampión klubu: kl. č.20,   1:0 biely,  96 b. Jaroslav Maskaľ
Šampiónka klubu: kl.č.35, 0:1 strieb. sf. vln. 0:1, 96 b. Ladislav Almáš
Majster klubu: kl. č. 35, strieb. sf. vl, 286 b. Ladislav Almáš
Šampión/ka –biele: kl.č.25, 0:1, - 95b. Peter Marčišovský
Šampión/ka- str. sf. vl.: kl. č. 33, 1:0, 95 b. Michal Ivanec
Šampión/ka -zl. m. lem: kl. č. 62, 1:0, 94 b. Jozef Drieník
Šampión/ka oranž. sf. vl: kl.č.41, 1:0, 95 b. Mgr. Denis Liška
Šampión/ka los.: kl.č.67, 0:1  95 b. Jaroslav Maskaľ
Čestná cena kol: kl.č. 54, žl. čier. lem, 281 b. Peter Marčišovský
Čestná cena kol: kl.č.43, oranž.sf.vl., 283 b. Mgr. Denis Líška
Čestná cena kol: kl.č.61, zl. modr. lem., 279 b, Jozef Budovič
Čestná cena jed: kl. č. 50,biel. kol. čier., 1:0, 95 b. Radim Oravec
Čestná cena jed: kl. č. 34, str. sf. vl., 1:0, 95 b. Jaroslav Capek
Čestná cena jed: kl. č. 56, str.č. lem., 1:0, 95 b. Patrik Wieder
Čestná cena jed: kl.4. 29, čierna, 1:0, 94 b. Michal Syseľ

Pohár predsedu klubu:  Michal Syseľ – za nový farebný ráz / hnedú vl./

Pohár milovníkov wyandotiek venovala ZO ČSCH Nový Bydžov :bol udelený najstaršiemu a najaktívnejšiemu
                                                                                           členovi klubu Michalovi Ivancovi.

Výbor klubu všetkým oceneným blahoželá a praje veľa úspechov na CŠV v Nitre.

Celkovo bolo vystavených 52 ks veľkých wyandotiek v 7  farebných rázoch a 154 ks zdrobnených v 17-ich farebných rázoch, čiže celkom bolo
 na VI. špeciálnej výstave klubu chovateľov wyandotiek prihlásené 206 ks.

Vyhodnotenie 5.špeciálnej výstavy klubu chovateľov Wyandotiek 8.11.2014 Sverepec.Šampión výstavy veľ.: kl.č.16,  strieborný čierno lemovaný, Milan Sahulčík         96 b.
Šampiónka výstavy veľ.: kl. č.3,  wyandotka  pásikavá , Ján Piatnička                    95 b.
Šampión výstavy zdr.:  kl.č. 55, zdr. biela kolumbia čierna, Radim Oravec            96 b.
Šampiónka výstavy zdr.:kl.č. 44 ,zdr. strieborná vlnitá, Ladislav Almáš                  95 b.

Majster klubu veľ: kl. č. 16, strieborná čierno lemovaná, Milan Sahulčík             286 b.
Majster klubu zdr: kl.č.44, strieborná vlnitá, Ladislav Almáš                                   284 b.  

Šampión fareb. rázu: kl.č.5, 0:1 jarabičia vlnitá, Klement Kubiš                               94 b.
Šampión fareb. rázu: kl. č.16, 0:1 strieborná čierno lemovaná, Milan Sahulčík   95 b.
Šampión fareb. rázu: kl.č.44, 0:1 zdrobnená strieborná vlnitá, Ladislav Almáš    95 b.
Šampión fareb. rázu: kl.č.63, 1:0 zdr. striebor. čier. lemovaná, Patrik Wieder       94 b.
Šampión fareb. rázu: kl.č.72, 1:0 zdr. zlatá modro lemovaná, Jozef Lihoťan           95 b.

Šampión fareb. rázu: kl.č.74, 0:1 zdr. lososová, ING. Peter Kaššák                            95 b.
Čestná cena- kol: kl.č.43, zdr. strieborná vlnitá, Jaroslav Capek                               281 b
Čestná cena- kol:kl.č.67, zdr .zlatá bielo lemovaná, Marian Kaššák                         281 b.
Čestná cena- kol:kl.č.72,zdr.zlatá modro lemovaná, Jozef Lihoťan                          281 b.
Čestná cena- kol:kl.č.78,zdr. lososová, Peter Marčišovský                                         281 b.

Čestná cena- jed: kl.č.20,  0:1 zlatá čier. lemovaná, Ján Piatnička                              94 b.
Čestná cena –jed:kl.č.26, 0.1 zdr. biela, Ondrej Šedík                                                   95 b.
Čestná cena-jed:kl.č.31, 0:1 zdr. biela,  Jozef Budovič                                                  94 b.
Čestná cena- jed:kl.č.56, 1,0 zdr. biela kolumbia čierna, Radim Oravec                   95 b.

Pohár predsedu klubu:kl.č.8, jarabičia vlnitá, Rudolf Kysílka ČR  kolekcia          284 b.Vyhodnotenie vykonali delegovaný posudzovatelia:  Jozef Špaňúr, František Ranínec, Štefan Henžel a Peter Žuffa.

                                                       Špeciálka 2013

Veľké :

Majster klubu                           Ján Piatnička                      modrá                             1,2           284 b.

Šampión výstavy                    Ján Piatnička                      pásikavá                         1,0          95 b.

Šampiónka výstavy               Ján Piatnička                      modrá                              0,1          96 b.

Šampión farebného rázu     Milan Sahulčík                   strieborná čier.lem.   1,0          95 b.

Šampión farebného rázu     Klement Kubiš                   jarabičia                          0,1           95 b.

Čestná cena                               Miroslav Flimel                jarabičia                           1,0           94 b.

Čestná cena                               Klement Kubiš                  jarabičia                           1,2           283 b.

Zdrobnené:

Master klubu                            Radim Oravec                   biela čierna kolumbia  1,2         285 b.

Šampión výstavy                   Peter Marčišovský          biela                                     1,0         95 b.

Šampiónka výstavy              Radim Oravec                   biela čierna kolumbia   0,1          96 b.

Šampión farebného rázu    Michal Ivanec                    strieborno sfar. vlnitá 1,0          95 b.

Šampión farebného rázu    Jaroslav Maskáľ                biela                                     0,1          96b.

Šampión farebného rázu    Ing. Ján Kadík                    strieborná čierno lem. 0,1           94 b.

Čestná cena                              Michal Ivanec                    striebono sfar. vlnitá     1,2      

Čestná cena                              Jaroslav Maskáľ                biela                                      1,2           285 b.

Čestná cena                              Jozef Budovič                     čierna                                   1,0          95 b.

Čestná cena                              Miroslav Porubský          lososová                              1,0           94 b.

Pohár predsedu klubu         Miroslav Flimel                 za najväčší počet vystavených zvierat

                                            Špeciálka 2012

Šampión výstavy:                             Jozef Budovič                    zdr. W. biela                       96 b.

Šampiónka výstavy:                          Mgr. Denis Liška              zdr. Oranžová Vlnitá             96 b.

Majster klubu – V:                            Jozef Budovič                   str. Čierno lemovaná             284 b.

Majster klubu-zdr:                             Peter Marčišovský            zdr. Biela                             284 b.

Malý šampión:                                 Jozef Stretavský               0:1 Biela                               95 b.

Malý šampión :                                Jaroslav Capek                 0:1 Zdr.Str.vlnitá                     95 b.

Malý šampión :                                Jaroslav Maskal               0:1 Zdr.Lososová                      95 b.

Čestná cena – kol:                           Ondrej Šedík                     zdr. Biela                              283 b.

Čestná cena – kol:                           Ján Piatnička                    Zlatá bielolam.                        95 b.

Čestná cena-jed:                              Klement Kubiš                  Jarab.vl. 1:0                            95b.

Čestná cena-jed :                             Miroslv Flimel                   1:0 zdr.zl.b.lem.                       95b.

Pohár predsedu klubu:                       ing. Jan Kadík                   Zdr.str.č.lemovaná                   283.b

                                         Špeciálka 2010

Šampión výstavy                  zdr.striebornosfarbená vlnitá                           96 b  Peter Gazdík

Šampiónka výstavy              zdr.biela                                                       95 b   Peter Marčišovský

Majster klubu                      zdr.striebornosfarbená vlnitá                          381 b  Peter Gazdík

Šampión farebných rázov     bielych                                      1:0               95 b   Miroslav Mrázik

                                         strieborných vlnitých                   1:0               95 b   Michal  Ivanec

                                         jarabičích vlnitých                       1:0               95 b   Klement Kubiš

Pohár predsedu RR            zdr.oranžovosfarbená vlnitá           0:1               95 b   Mgr.Denis Líška

Čc-jednotlivci                     zdr.strieborná čiernolemovaná       0:1               95 b   Jozef Chyla

                                        zdr.biela                                      0:1               95 b   Martin Paholek

Čc-kolekcie                       zdr.jarabičia                                 1:3             374 b   Juraj Štaininger      

                                        zdr.zlatá čiernolemovaná               1:3             373 b   Miroslav Mrázik   

TOPlist